กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
สำนักปลัด
_____________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นายอภิสิทธิ์ สุยะ
นายอภิสิทธิ์ สุยะ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
นายอภิสิทธิ์ สุยะ
นายอภิสิทธิ์ สุยะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุดธิดา กะรัตน์
นางสุดธิดา กะรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจิรศักดิ์ อุปจักร์
นายจิรศักดิ์ อุปจักร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพวงผกา วงศ์ไชยา
นางสาวพวงผกา วงศ์ไชยา
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนนภา อุปจักร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนนภา อุปจักร์
นักทรัพยากรบุคคล
นายสราวุธ ไชยมงคล
นายสราวุธ ไชยมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวดวงดาว วงศ์อุด
นางสาวดวงดาว วงศ์อุด
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางกัลยาณี ลำนัย
นางกัลยาณี ลำนัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศิริพงษ์ ดวงพันธ์
นายศิริพงษ์ ดวงพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายทอง ตาเขียว
นายทอง ตาเขียว
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย
นายมานิตย์ สุทธเขต
นายมานิตย์ สุทธเขต
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางกรกนก ไชยมงคล
นางกรกนก ไชยมงคล
นักการภารโรง
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615