กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร 054718990
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ อบต.ภูฟ้า
 รายงานงบไตรมาสประจำปี 2563
 เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
วางแชร์
_____________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  doc120200319064250.pdf doc220200319064250.pdf doc320200319064250.pdf   18-03-2563  134  37
2   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีชล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  doc120181102044430.pdf doc220181102044430.pdf doc320181102044430.pdf   21-09-2561  399  43
3   c  doc120180209193738.php   09-02-2561  368  17
4   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ บ้านผาสุข หมู่ที่ 3 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  แบบโครงการ แบบ ประมาณการ ราคากลาง   19-07-2560  400  121
5   จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลภุฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  แบบโครงการ ประมาณการ ราคากลาง   19-07-2560  437  60
6   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม. 3  แบบแสดงราคากลาง ประกาศ ประมาณการ   01-06-2560  514  239
7   โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก ม.2  ประมาณการ แบบแปลนโครงการ doc320170619084215. 2   25-05-2560  338  112
8   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านสบมาง  แบบแปลนโครงการ ราคากลาง,ประมาณการ   12-04-2560  386  129
9   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนลวดสลิง (ข้ามลำน้ำว้า) ม.5  แบบแปลนโครงการ ราคากลาง,ประมาณการ   08-03-2560  455  18
10   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  แบบโครงการ ประมาณการและราคากลาง   06-11-2559  319  311
11   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านสบมาง ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  แบบโครงการ ราคากลางและประมาณการ   09-09-2559  203  13
12   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า  แบบโครงการ ราคากลางและประมาณการ   16-08-2559  214  174
13   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก  แบบโครงการ ราคากลางและประมาณการ   14-08-2559  223  31
 หน้า 1 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615