กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร 054718990
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ อบต.ภูฟ้า
 รายงานงบไตรมาสประจำปี 2563
 เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
วางแชร์
_____________________________________________________________________________________
เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 

เรื่อง ปิดประกาศรายงานประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า

ไฟล์ที่ 1 ลงวันที่ 13/02/2562

ไฟล์ที่ 2 ลงวันที่ 13/05/2562

ไฟล์ที่ 3 ลงวันที่ 11/07/2562

ไฟล์ที่ 4 ลงวันที่ 7/08/2562

ไฟล์ที่ 5 ลงวันที่ 26/12/2562  

เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์กิจการสภา 2563

ไฟล์ที่ 1 ลงวันที่  2 มกราคม 2563

ไฟล์ที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 

ไฟล์ที่ 3 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

ไฟล์ที่ 4 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 

ไฟล์ที่ 5 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์ที่ 6 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ไฟล์ที่ 7 ลงวันที่  5 มิถุนายน 2563

ไฟล์ที่ 6 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์กิจการสภา 2562

ไฟล์ที่ 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562

ไฟล์ที่ 2 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

ไฟล์ที่ 3 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ที่ 4 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ไฟล์ที่5 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

ไฟล์ที่6 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 

ไฟล์ที่ 7 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 

ไฟล์ที่ 8 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

ไฟล์ที่ 9 ลงวันที่ 11 ฟฤศจิกายน 2562 

ไฟล์ที่10 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

ไฟลที่ 11 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ไฟลที่ 12 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์กิจการสภา 2561

ไฟล์ที่ 1 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561  

ไฟล์ที่ 2 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561


 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615