กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทร 054718990
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ อบต.ภูฟ้า
 รายงานงบไตรมาสประจำปี 2563
 เรื่อง กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
เนเธŸเธเธฒเธžเนเธŸเธเธดเธˆเนเธŸเธเนเธŸเธเนเธŸเธเนเธŸเธ
วางแชร์
_____________________________________________________________________________________
9-10 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9-10 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 –   2 มกราคม 2563 โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
30-31 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30-31 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
23 กรกฎาคม 2562 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จังหวัดน่าน
23 กรกฎาคม 2562 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จังหวัดน่าน 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้าลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด 
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562 "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" 
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
โครงการประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องแก่งน้ำว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องแก่งน้ำว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
งานสืบสานประเพณีของดีบ่อเกลือ ปี 2560
งานสืบสานประเพณีของดีบ่อเกลือ ปี 2560 
โครงการร่วมแบ่งปันน้ำใจ
โครงการร่วมแบ่งปันน้ำใจ 
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 
 หน้า 1 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 552200 ( โทร/โทรสาร 0-5471-8990 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615